Bezpłatne badanie przesiewowe dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

W trakcie badania oceniona zostanie ostrość wzroku dziecka i zdiagnozowane zostaną inne aspekty widzenia takie jak: widzenie barw, konwergencja, akomodacja, widzenie obuoczne, streopsja i koordynacja wzrokowo ruchowa.Każde dziecko otrzyma kartę badania z dokładnym opisem zdiagnozowanych parametrów układu wzrokowego, a w przypadku niektórych zaburzeń zalecone zostaną specjalistyczne ćwiczenia wzrokowe.
W razie wykrycie wady wzroku, dziecko zostanie skierowane na badanie okulistyczne mające na celu dobór odpowiedniej korekcji wzrokowej.
Zapraszamy do salonów.