Kontakt

Strona główna / Kontakt

Dane spółki

Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000021314
NIP: 525-15-77-627
Wysokość kapitału zakładowego: 36.000.000 zł.

Zapraszamy do kontaktu

Salony optyczne

tel. kom. +48 500 079 773