Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Bellevue Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-029) przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej „My”„Bellevue Polska” albo „Spółka”) – właściciel sieci salonów optycznych Lynx Optique.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej Spółce, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania w zakresie przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych:

 • adres e-mail: iod@lynx-optique.pl;
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Bellevue Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to wyłączną podstawą do podejmowania decyzji wobec Ciebie.

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Danych Osobowych) – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczoną usługą ( w zakresie przysługujących Ci roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, gdy taka została udzielona).
 2. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okresy wskazane w przepisach prawa ( faktury i dokumenty księgowe przechowujemy przez co najmniej 5 lat na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług).
 3. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody albo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania oraz okres rozliczenia wręczania nagród.

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  – adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

JEŻELI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM (KONSUMENTEM)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w jednym z naszych salonów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bellevue Polska?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (sprzedaży), którą z nami zawarłaś/eś w celu:
  • realizacji sprzedaży towaru;
  • korzystania z usług medycznych (badania okulistyczne);
  • kontaktu z Tobą w celu realizacji badań kontrolnych (przypomnienia);
  • kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z wykonaniem umowy oraz świadczeniem usług ( powiadomienia o wykonanej usłudze – możliwości odbioru zamówionego towaru).
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj.:
  • kontroli jakości wykonanej usługi;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych);
  • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz ( przez formularz kontaktowy na naszej stronie WWW), a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy;
  • przygotowania ofert promocyjnych i lojalnościowych dla wybranych kategorii naszych klientów ( dla klientów, którzy zakupili konkretny produkt, albo dokonali zakupu w konkretnym salonie).
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie Twojej zgody w celu:
  • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych polegających, na wysyłaniu Ci informacji handlowych z naszymi aktualnymi ofertami promocyjnymi i lojalnościowymi;
  • kontaktowania się z Tobą, w tych celach, poprzez dostępne kanały komunikacji, za Twoją zgodą – e-mail lub telefon.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, możesz wycofać w dowolnym momencie:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie wycofasz zgody.
Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.

 1. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych w celach:
  • prowadzenia karty pacjenta (dokumentacji medycznej – zgodnie z rozdziałem 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
  • rozpoznania reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów podatkowo-księgowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy sprzedaży dotyczącej produktów medycznych (tj. okularów korekcyjnych, które muszą posiadać właściwości spersonalizowane do Twoich potrzeb) lub świadczenia usług medycznych (tj. badania wzroku). Bez tych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub świadczyć usług badania wzroku.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji ze Spółką podanych powyżej (mail/list/osobiście):

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: możesz je zrealizować w każdym czasie;
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu: gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych albo zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Spowoduje to niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych, o ile nie są one przetwarzane na innej podstawie, niż Twoja zgoda:

Na przykład gdy cofniesz zgodę na cele marketingowe, to będziemy mogli nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Nie będziemy ich mogli natomiast przetwarzać w celach marketingowych (nie dostaniesz już od nas informacji handlowych).

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, albo gdy wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • franczyzobiorcom marki Lynx Optique, czyli podmiotom, które kupiły od nas prawa do wykorzystywania marki Lynx-Optique oraz które wspieramy naszym doświadczenie w prowadzeniu tej działalności. Franczyzobiorcy mogą wspólnie z nami wykorzystywać Twoje dane w celach marketingowych;
 • bankowi, który w tym zakresie jest odrębnym administratorem Twoich danych, w celu oceny Twojej zdolności kredytowej oraz udzieleniu Ci kredytu na zakup produktów dostępnych w naszym salonach;
 • podmiotom obsługującym płatności kartami bankowymi w celu umożliwiania płatności przez Ciebie za zakupione w naszych salonach produkty;
 • dostawcom usług IT, którzy dokonują w naszym imieniu wysyłki maili oraz smsów zawierających nasze informacje marketingowe;
 • właścicielowi platformy Booksy, z którym współpracujemy w celu prowadzenia kalendarza wizyt w naszych salonach, udostępnianiu na platformie Booksy tych kalendarzy oraz umożliwieniu użytkownikom Booksy rejestracji na wizyty w naszych salonach, przypominania Ci o zaplanowanej wizycie;

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:
Administratorzy danych osobowych (współadministratorzy):
Współadministratorami Twoich danych są wspólnie:

 1. Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy Łuckiej 2/4/6 lok. U4, KRS: 0000515914, NIP: 9512381607 (Booksy);
 2. Bellevue Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskie 96, KRS: 0000134717, NIP: 5242221925 –  właściciel sieci salonów optycznych Lynx Optique (Partner)

Dane kontaktowe Partnera:

Można się z nami skontaktować:
1. Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Bellevue Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Dane kontaktowe Booksy – punkt kontaktowy dla obu współadministratorów:
Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 570888532; pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com;
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6 lok. U4, 00-845 Warszawa;
 3. poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Booksy
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1.pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com
2.pisemnie, na adres korespondencyjny: Booksy International Sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6 lok. U4, 00-845 Warszawa.

Wspólne uzgodnienia pomiędzy współadministratorami i punkt kontaktowy
W ramach umowy o współadministrowanie dokładamy należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z administratorów możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania podzieliliśmy między sobą w wyraźny sposób, zawierając umowę o współadministrowanie:
1.Booksy i Partner wykonują obowiązek informacyjny wspólnie;
2.Booksy jest odpowiedzialne za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw – w tym celu skontaktuj się z nami.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać pod adresem:
e-mail daneosobowe@booksy.com
telefonicznie: +48 570888532 / poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html oraz punkt kontaktowy znajdujący się przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 Warszawa.
Niezależnie od powyższego możesz wykonywać swoje uprawnienia również wobec Partnera. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Booksy, który je zrealizuje. Wyciąg z porozumienia współadministratorów jest dostępny na stronie: www.booksy.com lub w siedzibie Partnera.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z serwisu Booksy i korzystanie z usług Partnera, w tym informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany/a) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. F RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnera i Booksy – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług Cię interesujących oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój naszej działalności.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być Booksy i spółki z grupy kapitałowej Booksy; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne; nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Transfer danych:
Twoje dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych:
Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody;
 3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnera i Booksy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;
 4. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 6. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Twoje prawa:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Booksy: poprzez e-mail daneosobowe@booksy.com telefonicznie: +48 570888532 poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody:
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie: poprzez e-mail: daneosobowe@booksy.com, telefonicznie: +48 570888532; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html

Informacja o wymogu/prawie podania danych:
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z serwisu Booksy i usług Partnera.

JEŻELI JESTEŚ NASZYM KONTRAHENTEM (LUB JEGO PRACOWNIKIEM/WSPÓŁPRACOWNIKIEM)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie lub od Twojego pracodawcy, który wskazał Nam Ciebie jako osobę kontaktową w celu wykonania umowy, której stroną jest Spółka.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bellevue Polska?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. wykonania umowy z naszym kontrahentem, z którym współpracujesz. Twoje dane są niezbędne do wykonania tej umowy (np. kontaktu, wzajemnych ustaleń w zakresie sposobu wykonania umowy itp.).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wykonania umowy łączącej Spółkę z kontrahentem (Twoim pracodawcą albo podmiotem, z którym współpracujesz). Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do konieczności przetwarzania przez Bellevue Polska Twoich danych osobowych skontaktuj się w tym zakresie w pierwszej kolejności ze swoim pracodawcą/podmiotem, z którym współpracujesz.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji ze Spółką podanych powyżej (mail/list/osobiście):

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: możesz je zrealizować w każdym czasie;
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu: gdy Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do wykonania umowy z kontrahentem. Spowoduje to niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, albo gdy wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

JEŻELI JESTEŚ KANDYDATEM DO PRACY (PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez przesłanie Twoich dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na zamieszczoną przez Spółkę ofertę pracy. Mogłeś również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bellevue Polska?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie Twojej zgody w celu:
  • oceny Twoich kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • oceny Twoich zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • wybrania odpowiedniej osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikowałeś. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – będziemy je przetwarzać przez okres 2 lat od ich uzyskania.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Twoją zgodą jest również przesłanie dokumentów aplikacyjnych, nawet jeśli nie zawrzesz w nich stosownej klauzuli zgody. Zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO zgodą jest również – „wyraźne działanie potwierdzające” (wysłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na zamieszczoną przez Spółkę ofertę).

Natomiast jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji musisz zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych stosowną klauzulę zgody, najlepiej zgodnie z treścią proponowaną w ogłoszeniu o pracę.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji ze Spółką podanych powyżej (mail/list/osobiście):

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych: możesz je zrealizować w każdym czasie;
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu: gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych albo zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Spowoduje to niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, albo gdy wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu.