Słabowidzenie

Słabowidzenie

Strona główna / Ekspert radzi

Niedowidzenie fizjologiczne

Z niedowidzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy najczęściej na skutek choroby oczu nie jesteśmy w stanie widzieć precyzyjnie, nawet przy optymalnie dobranej korekcji okularowej. Kiedy niedowidzenie, zwane też ambliopią, dotyczy tylko jednego oka i jest wrodzone lub powstało we wczesnym dzieciństwie, możemy sobie nie zdawać z niego sprawy i dowiedzieć się o nim dopiero podczas badania wzroku. Tego typu niedowidzenie możemy wyleczyć pod kierunkiem ortoptysty, zasłaniając czasowo oko widzące lepiej. O powodzeniu leczenia decyduje wiek dziecka oraz ścisłe stosowanie się do zaleceń ortoptysty.

Słabowidzenie

Znacznie trudniejszą odmianą niedowidzenia jest słabowidzenie wynikające za schorzeń układu wzrokowego, w tym najczęściej: jaskry (glaucoma), zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), retinopatii cukrzycowej (retinopathia diabetica) czy odwarstwienia siatkówki (decorticatio retinae). W zdecy-dowanej większości przypadków są to choroby pojawiające się w starszym wieku i trudno wyleczalne. Często można jedynie zahamować rozwój choroby, a nie ma możliwości cofnięcia zmian powstałych wcześniej. Dlatego niezwykle ważne jest regularne kontrolowanie stanu układu wzrokowego u okulisty i wczesne zdiagnozowanie.

Pierwsze symptomy i sygnały alarmowe to:

  • zakłócone widzenie kontrastów
  • falowanie prostych linii
  • plamy zakłócające pole widzenia
  • problem z czytaniem wynikający z trudnością z wyostrzeniem liter

W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie udać się do specjalisty.

Metody postępowania w tych przypadkach to:

1. Pomoc osobie słabowidzącej w nauczeniu się, w jaki sposób najlepiej wykorzystywać swój wzrok:

  • w przypadku schorzeń zakłócających widzenie peryferyjne, np. jaskra, odwarstwienie siatkówki, osoba słabowidząca musi nauczyć się skanować wzrokiem przestrzeń
  • przy AMD, kiedy najgorzej widzimy patrząc na wprost, pomagamy pacjentowi wybrać najlepszy dla niego kierunek obserwacji, który zapewnia maksymalną dla niego ostrość widzenia, a potem na nowo skoordynować oko i rękę

2. Dobór pomocy optycznych, które pomogą wyostrzyć oraz powiększyć obraz.
Pomocą osobom słabowidzącym oraz doborem odpowiednich okularów i lup zajmują się wykwalifikowani specjaliści od słabowidzenia, dostępni również w salonach Lynx Optique.

Zapraszamy do salonu CH Focus w Bydgoszczy.